teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisław Dygat

nie żyje
ur. 1914-12-05, Warszawa
zm. 1978-01-29, Warszawa

Biografia

DYGAT Stanisław (5 XII 1914 Warszawa - 29 I 1978 Warszawa), kierownik lit. teatru. Był synem znanego architekta Antoniego D. i Jadwigi z Ku­rowskich, mężem aktorek: najpierw Władysławy Na­wrockiej, potem Kaliny Jędrusik. Wybitny prozaik. W 1935 zdał maturę, nast. studiował architekturę i filozofię w Warszawie. W czasie II wojny świat. był przez rok internowany w Konstancy (miał oby­watelstwo franc); potem do 1944 przebywał w Warszawie. Na wiosnę 1945 wraz z T. Brezą, M. Ei­lem, J. Warneckim i R. Palestrem zamierzał zor­ganizować teatr lit.-artyst. pn. Barbakan w Krako­wie. Do realizacji tych planów jednak nie doszło. W sez. 1945/46 był kier. lit. T. Kameralnego TUR w Krakowie. Ze stanowiska tego ustąpił w lutym 1946. Był autorem sztuk: "Zamach" (z T. Brezą) i "Nowy Świętoszek" (z J. Kottem). Współpracował z filmem jako scenarzysta i autor dialogów, m.in. wg własnych powieści i opowiadań: "Pożegnania" 1958, "Spóźnieni przechodnie" 1962 (z tomu "Pola Elizejskie"), w których zagrał też epizod, "Jowita" 1967, wg "Disneylandu".

Bibl.: Bibliografia dramatu; Hist. filmu t. 2-5; Janicki: Film pol.; Orzechowski: Stary Teatr; SWPP seria 1 (bibl.).

Film.; 1959 - Mała czarna (d.); 1962 - Spóźnieni prze­chodnie (f.); 1964 - Sześć wieków księgarstwa polskiego (d.); Fragm. kronik i materiałów film. z 1947-74, Arch. WFD.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.