teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jacek Zejdler

nie żyje
ur. 1955-01-19, Łódź
zm. 1980-01-02, Opole

Biografia

ZEJDLER Jacek, także Zajdler (19 I 1955 - 2 I 1980 Opole), aktor. Jako student PWSFT w Łodzi debiutował 21 XI 1976 rolą Gucia w "Ślubach panieńskich" w łódz. T. im. Jaracza. Od 1 I 1977 należał do zespołu tego teatru, a z końcem r. akademickiego uzyskał absolutorium Wydz. Aktorskiego. "Miejsce warsztatu zajęły autentyczna młodość i wdzięk" - pisała M. Karbowiak; a H. Pawlak precyzował: "Gucio jest współczesnym, kanciastym chłopakiem, co to manier nie ma czasu ani gdzie się uczyć, co to prywatnie polszczyzną mówi zgrzebną, twardą, ubogą w intonacji, kryjącą gdzieś w głębi prawdziwą strukturę psychiczną młodego człowieka", który "nie umie się przedzierzgnąć w autentycznie porażoną magnetyzmem serca romantyczną postać". W zespole T. im. Jaracza grał do 1979, m.in. Studenta Wójcika ("Siódma rzeka"), Jerzego ("Głupi Jakub"), Józka ("Tato, tato, sprawa się rypła"). Na sez. 1979/80 zaangażował się do T. im Kochanowskiego w Opolu, gdzie wystąpił w roli Klausa w "Wojnie chłopskiej".

Bibl.: Almanach 1979/80; Głos Rob. 1976 nr 232 (H.Pawlak), 1977 nr 50 (M. Karbowiak; il.); Teatr 1980 nr 4; Życie Warsz. 1980 nr 5, 7.

Ikon.: Fot. - ZASP.

Film.: Materiały - Archiwum TVWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.