teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Józef Hupałło-Tamski

nie żyje
ur. 1906-05-28, Lwów
zm. 1979-10-05, Jelenia Góra

Biografia

TAMSKI Józef, właśc. J. Hupałło (28 V 1906 Lwów - 5 X 1979 Jelenia Góra), aktor, inspicjent. Był synem Jana Hupałły i Katarzyny z domu Steć. W 1965 zmienił urzędowo nazwisko na Tamski. Do zakończenia II wojny świat. nie pracował w t. zawodowych; podawał, że w 1929 ukończył kurs dla reżyserów t. amatorskich. W sez. 1945/46 i 1946/47 pracował jako inspicjent w T. Miejskim w Opolu, występował w niewielkich rolach pod nazwiskiem Hupałło. W sez. 1947/48-1954/55 był inspicjentem i grywał (już jako T.) w T. Dolno­śląskim (pocz. pn. T. Miejski) w Jeleniej Górze. W 1948 zdał egzamin dla pracowników zespołów pomocniczych, z prawem grania. W sez. 1955/56 i 1956/57 pracował w T. Lubuskim w Zielonej Górze. Następnie wrócił do T. Dolnośląskich, gdzie był inspicjentem i występował do 1961 w Jeleniej Górze, a od 1962 w Wałbrzychu (od 1964 pn. T. Dramatyczny). W 1973 przeszedł na emeryturę. Grał kilkadziesiąt ról i epizodów, najczęściej charaktery­stycznych takich, jak: Błażej ("Gwałtu, co się dzieje"), Bartek ("Szkoła kobiet"), Lekarz ("Balladyna"), Doktor ("Dwa teatry"), Roman ("Odwety"), Pianka ("Miarka za miarkę").

Bibl.: Almanach 1979/80; Misiorny: Teatry Ziem Zachod­nich; Mykita-Glensk; XX-lecie T. w Zielonej Górze 1951-71; Afisze i programy, IS PAN, Akta (tu fot.), ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.