teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Andrzej Kowalski

nie żyje
ur. 1946-10-14, Gliwice
zm. 1980-02-21, Katowice

Biografia

KOWALSKI Andrzej (14 X 1946 Gliwice - 21 II 1980 Katowice), aktor. Był synem Tadeusza K. i Anny z domu Lupa, mężem aktorki Barbary Dejmek (ślub w 1968). W 1964 ukończył w Czę­stochowie lic. ogólnokształcące i szkołę muz., w 1967 Studium Kulturalno-Oświatowe w Łodzi. Od sez. 1969/70 występował jako adept w T. Drama­tycznym w Wałbrzychu, a w 1970/71 w Bałtyckim

T. Dramatycznym w Koszalinie. W grudniu 1971 zdał eksternistyczny egzamin aktorski. W sez. 1971/72 był aktorem T. im. Węgierki w Białym­stoku, 1972/73 i 1973/74 w T. im. Osterwy w Lublinie, nast. został zaangażowany do T. im. Wy­spiańskiego w Katowicach, ale po miesiącu (wrze­sień 1974) odszedł. Od listopada 1978 do śmierci był w zespole T. Zagłębia w Sosnowcu. Grał takie role, jak: Herold ("Miarka za miarkę", debiut 18 IV 70), Jelonek i Posąg ("Król Jelonek"), Antoś ("Klub kawalerów"), Staszek ("Szatan z VII klasy"), Montek ("Dwa teatry"), Edek ("Opera za trzy grosze").

Bibl.: Almanach 1979/80; Afisze, programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.

Ikon.: Fot. - ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.