teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Maria Drzewiecka-Para

nie żyje
ur. 1920-08-14, Kraków
zm. 1979-09-09, Kraków

Biografia

DRZEWIECKA Maria, właśc. M. Para, także M. Pa­równa (14 VIII 1920 Kraków - 9 IX 1979 Kra­ków), aktorka. Była córką Mariana i Teodory Pa­rów. W 1947 ukończyła studia w Szkole Dram. w Krakowie. W czasie studiów, w 1946 występowała pod nazwiskiem Parówna w krak. T. dla Dzieci Wesoła Gromadka, a także prawdopodobnie w łódz. T. Gong. Po ukończeniu szkoły, na sez. 1947/48 zaangażowała się do T. im. Żeromskiego w Kiel­cach, gdzie 23 X 1947 debiutowała (również pod nazwiskiem panieńskim) w roli Sylwii w sztuce "Krąg interesów". Potem używała już nazwiska Drzewiecka. Występowała kolejno na scenach: T. im. Mickiewicza w Częstochowie (1948-51), T. im. Bogusławskiego w Kaliszu (1951-55), T. im. Oster­wy w Lublinie (1955-58), T. im. Węgierki w Bia­łymstoku (1958-61), T. Dolnośląskiego w Jeleniej Górze (sez. 1961/62), T. im. Żeromskiego w Kiel­cach (1962-64), T. Polskiego w Bielsku-Białej (1964-67), ponownie T. im. Mickiewicza w Częstochowie (1967-75) i T. im. Kochanowskiego w Opolu (1975-78).

Recenzenci podkreślali jej scen. temperament, do­brze opanowane rzemiosło i doskonałą dykcję. Po­czątkowo "nie zawsze w pełni doceniana, solidna i rzetelna, a przy tym utalentowana, o godnych uwagi możliwościach artystycznych" ("Gazeta Bia­łostocka"), zaliczana była potem do wyróżniających się aktorek. J. P. Gawlik w "Ekranie" zwracając uwagę na jej dobre rzemiosło aktorskie, ciekawe budowanie postaci, oceniał, że była "doskonałą od­twórczynią postaci o wewnętrznej komplikacji, za­hamowaniach i urazach", a przy tym aktorką "o znacznej kulturze słowa i rzadkim na scenie dra­matycznej kunszcie wymowy". Grała m.in. tyt. role w "Marii Stuart" J. Słowackiego i "Antygonie" Sofo­klesa, Szimenę ("Cyd"), Księżniczkę Eboli ("Don Car­los"), Katarzynę ("Poskromienie złośnicy"), Joannę ("Świecznik"), Hrabinę Respektową ("Fantazy"), Pod­stolinę ("Zemsta").

Bibl.: Almanach 1979/80; Kaszyński: Teatr łódz; PWST w Krakowie; Gaz. Biał. 1958 nr 231; Ekran 1965 nr 5 (J.P. Gawlik; il.); Sł. Ludu 1963 nr 197 (J. P. Gawlik), 1964 nr 101; Afisze, programy, wycinki prasowe, IS PAN (m. in. program 10-lecie T. Młodego Widza w Krakowie); Akta (tu fot.), ZASP.

Ikon.: Fot. - IS PAN, ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.