teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Józef Prutkowski

nie żyje
ur. 1915-01-18, Arad Rumunia
zm. 1981-02-06, Warszawa

Biografia

Józef Prutkowski (18 I 1915 Arad, obecnie Rumunia - 6 II 1981 Warszawa), poeta, satyryk, kier. art. i lit. teatru. Debiutował na łamach prasy lit. w 1933. W okresie II wojny świat. początkowo był aktorem i autorem tekstów w T. Poezji i Satyry we Lwowie, następnie przebywał w obozie pracy w Ulinowsku. Od 1944 był w Wojsku Polskim: w I Dywizji im. T. Kościuszki, potem I Armii WP, z którą odbył całą kampanię 1944-45. Kierował zespołami satyrycznymi, organizowanymi przy armii. Po wojnie początkowo był redaktorem naczelnym tygodnika satyrycznego Kocynder w Katowicach, od 1949 działał w Warszawie: m. in. do 1953 kierował działem satyrycznym Trybuny Wolności, przez wiele lat współpracował z T. Syrena i zespołami PPIE jako autor tekstów i wykonawca, sprawował kier. art. Estrady Domu Wojska Polskiego, współpracował z PR i wieloma czasopismami. Był autorem wierszy, utworów estradowych, rewiowych i słuchowisk radiowych.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1980/81

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.