teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Antoni Jahołkowski

aktor, nie żyje
ur. 1931-07-01, Radom
zm. 1981-09-01, Wrocław

Biografia

Antoni Jahołkowski (1 VII 1931 Radom - 1 IX 1981 Wrocław), aktor, pedagog. Studiował na wydz. aktorskim krak. PWST (dyplom otrzymał znacznie później, w 1963). W l. 1959-65 występował w T. 13 Rzędów, potem T. Laboratorium 13 Rzędów w Opolu, w l. 1965-81 w Instytucie Badania Metody Aktorskiej T. Laboratorium we Wrocławiu, od 1970 pn. Instytut Aktora T. Laboratorium. Był współzałożycielem Instytutu, a następnie jednym z najbliższych współpracowników Jerzego Grotowskiego, w ostatnich l. współrealizatorem wielu przedsięwzięć parateatralnych Grotowskiego, praktykiem i badaczem form kontaktu między ludźmi. W swym dorobku art. miał takie role, jak Adam ("Kain" Byrona), Dziedzic ("Dziady" wg Mickiewicza), Rogożyn ("Idiota" wg Dostojewskiego), Prezes ("Kordian" Słowackiego), Mefisto ("Tragiczne dzieje doktora Fausta" Marlowe'a), Król ("Studium o Hamlecie" wg Szekspira i Wyspiańskiego), Izaak ("Akropolis" wg Wyspiańskiego), Król ("Książę Niezłomny" Calderona-Słowackiego), Szymon-Piotr ("Apocalypsis cum figuris" Grotowskiego). Prowadził wykłady na uniwersytetach amerykańskich (Nowy Jork, Hamilton, 1977), staże i warsztaty twórcze, na przykład w Berkeley (1977), Turynie, Winterthur, Monachium, Aarhus (1980/81).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1981/1982

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.