teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Eleonora Ossowska

nie żyje
ur. 1898-01-11, Warszawa
zm. 1982-10-16, Lublin

Biografia

Eleonora Krystyna Ossowska, z domu Frenkiel (11 I 1898 Warszawa - 16 X 1982 Lublin), aktorka, pedagog. Studiowała na wydz. humanistycznym UW, a następnie na Oddziale Dramatycznym przy Konserwa­torium Muzycznym w Warszawie, który ukończyła w 1923 i została zaangażowana do t. w Wilnie. Z niewielkimi przerwami grała tu do 1929. W sez. 1925/26 występowała w Grodnie, w sez. 1929/30 po raz pierwszy przybyła do Lublina, z którym następnie związała swe dalsze losy sceniczne. Jedynie w sez. 1930/31 występowała w T. Miejskim w Grodnie, a w l. 1937-39 w Objazdowym T. Małopolskim w Stanisławowie i T. Wo­łyńskim im. Słowackiego w Łucku. Do Lub­lina wróciła 31 I 45 i została zaangażowana do T. Miejskiego. Zorganizowała też tu Szkołę Dramatyczną, kierowaną wspólnie z Karo­lem Borowskim. Prowadziła wykłady z dekla­macji i gry scen., a następnie po 1949 utwo­rzyła z niej Szkołę dla Instruktorów T. Ochotniczych. Na scenie lub. występowała do 1980. W swym bogatym dorobku art. miała m.in. role Księżniczki Gonzagi ("Suł­kowski" Żeromskiego), Szimeny ("Cyd" Corneille'a-Wyspiańskiego), Balladyny ("Balladyna" Słowackiego), Marii Stuart ("Maria Stuart" Słowackiego), Diany i Idalii ("Fantazy" Słowac­kiego), zaś po wojnie: George Sand ("Lato w Nohant" Iwaszkiewicza), Matka ("Balladyna" Słowackiego), Żelazna ("Panna Maliczewska" Zapolskiej), Bernardę ("Dom Bernardy Alba" Lorki), Matkę ("Dwa teatry" Szaniawskiego), Matkę ("Klątwa" Wyspiańskiego). 2 III 57 obchodziła spóźnione nieco 25-lecie pracy art. na scenie lub. - jako Klytemnestra ("Dziew­czyna za wiatr" Obey'a), 19 II 68 jub. 45-lecia działalności scenicznej w roli pani Soerensen ("Niemcy" Kruczkowskiego).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1982/83. Tom XXIV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.