teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Józef Małgorzewski

nie żyje
ur. 1908-09-18, Lublin
zm. 1983-05-19, Warszawa

Biografia

Józef Małgorzewski (18 IX 1908 Lublin - 19 V 1983 Warszawa), aktor, reż. radiowy, dziennikarz. Kończąc gimnazjum w Lublinie działał w t. szkolnym. W 1927 statystował na scenie T. Miejskiego w Lublinie w spek­taklu złożonym z fragmentów dramatów Sło­wackiego "Lilia Weneda", "Kordian". Później studiował prawo. Do zawodu aktorskiego przygotowywał się pod kier. Wandy Siemaszkowej. W 1931 zdał aktorski egzamin ZASPu. Na scenie występował już od 1929, m. in. w T. Miejskim w Lublinie, T. Miejskim w Grodnie, w sez. 1933/34 w T. Kameralnym w Warszawie, np. jako Melchior ("Obudzenie sięi wiosny" Wedekinda), na początku sez. 1934/35 w warsz. T. Ateneum (Władysław I Orski w "Ulanach księcia Józefa" Mazura), a następnie w tym samym sez. uczestniczył w objeździe T. Reduty, z którym odwiedził Kielce, Siedlce, Bydgoszcz, Gdańsk, Płock, Radom, Sandomierz, Wilno, Baranowice. W sez. 1935/36 grał w T. Malickiej w Warszawie, od wiosny w T. Polskim i Małym (Sło­neczko w "Weselu Figara" Beaumarchais, Słowikowski w "Gałązce rozmarynu" Nowakow­skiego, Andrzej w "Rodzinie Massoubre" Derrala), od 1938 był pracownikiem Polskiego Radia (sprawozdawca, reżyser), z którym związany był też w okresie powojennym. Jako dziennikarz współpracował m. in. ze Stolicą, Słowem Powszechnym.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1982/83. Tom XXIV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.