teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Maria Kaczkowska-Ruppel

nie żyje
ur. 1923-08-26, Borek Wielkopolski
zm. 1982-12-06, Lublin

Biografia

Maria Kaczkowska, zam. Ruppel (26 VIII 1923 Borek Wielkopolski - 6 XII 1982 Lublin), aktorka. W 1946 wstąpiła do Szkoły Dramatycznej pod kier. Nuny Młodziejowskiej w Poznaniu, równocześnie brała udział w niektórych przedstawieniach T. Polskiego (np. Zosia w "Weselu" Wyspiańskiego) oraz T. Nowego i Komedii Muzycznej. Po roku przeniosła się do Szkoły Dramatycznej w Krakowie, którą ukończyła w 1949 i na sez. 1949/50 została zaangażowana do T. im. Bogusławskiego w Kaliszu, w l. 1950-52 grała w T. im. Siemaszkowej w Rzeszowie, 1952- 57 w T. Wybrzeże w Gdańsku (z przerwą 1953-55), w sez. 1957/58 w PPIE w Lublinie, 1958-82 tamże w T. im. Osterwy. Niektóre role: Nina ("Mężczyzna" Zapolskiej), Tadrachowa ("Moralność pani Dulskiej" Zapolskiej), Klimina ("Wesele" Wyspiańskiego), Kasztelanowa ("Mazepa" Słowackiego), Pani Pernelle ("Świętoszek" Moliera), Celestyna ("Celestyna" de Rojasa), Sabina ("Cudzoziemka" wg Kuncewiczowej).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1982/83. Tom XXIV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.