teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Mieczysław Cybulski

nie żyje
ur. 1903, Rosja
zm. 1984-08-13, Fort Lauderdale (Floryda)

Biografia

Mieczysław Cybulski (1903 - w sierpniu 1984 Fort Lauderdale na Florydzie), aktor. W dwudziestoleciu międzywojennym był jed­nym z popularniejszych aktorów filmowych w Polsce. Dzięki bardzo korzystnym warun­kom zewnętrznym i interesującemu głosowi odnosił sukcesy także w filmach dźwięko­wych. Grał m. in. w "Przygodzie jednej nocy" (1927), "Ponad śnieg" (1929), "Dusze w niewoli" (1930), "Cham" (1931), "Młody las" (1934), "Dodek na froncie" (1935), "Róża", "Wierna rzeka" (1936), "Dziewczyna szuka miłości", "Płomienne serca" (1937), "Granica", "Wrzos", "Serce matki" (1938), "O czym się nie mówi" (1939). W l. trzydzie­stych występował również w teatrze, w re­pertuarze rewiowym i dramatycznym, m. in. z zespołem aktorów warsz. pn. "Parada Gwiazd" w Siedlcach, Płocku i Bydgoszczy (1933), w T. Kameralnym w Warszawie (sez. 1938/39), ostatnio w T. Miejskich w Łodzi (wiosna 1939).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1983/84. Tom XXV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1987.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.