teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Karol Latowicz

nie żyje
ur. 1923-09-15, Warszawa
zm. 1984-11-25, Nowy York

Biografia

Karol Latowicz (15 IX 1923 Warszawa - 25 XI 1984 Nowy Jork), aktor. Pochodził ze znanej aktorskiej rodziny. Od 1946 był członkiem Dolnośląskiego T. Żydowskiego, a po połączeniu go z łódź. zespołem Idy Kamińskiej i upaństwowieniu (1949) przez blis­ko dwadzieścia lat czołowym aktorem T. Żydowskiego im. E. R. Kamińskiej, najpierw we Wrocławiu, a od 1955 w Warszawie. Z zespołem tego t. występował w wielu kra­jach Europy Zachodniej, w Izraelu, Australii i obu Amerykach. Grał m.in. Hocmacha II ("Sen o Goldfadenie"), Ludmira ("Pan Jowialski" Fredry), Chunona ("Dybuk" Anskiego), Chaima ("Serkełe" Ettingera), Jakuba Jakubowicza ("Jakub i Ezaw" Gronemana), Murreja ("Bezdomni" Gordina), Narratora ("Urodziłem się w Odessie" Bergera i Drożdżyńskiego), Davida ("Mister David" Taylora), Eilifa ("Matka Coura­ge i jej dzieci" Brechta). Wspólnie z Juliu­szem Bergerem reżyserował "Pół żartem, pół serio wg Broderzona" (rola Karolina). W 1968 wyemigrował z Polski i wkrótce zamieszkał na stałe w Nowym Jorku.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1984/85. Tom XXVI. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe - Warszawa 1989.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.