teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Janina Karasińska-Tomaszewska

nie żyje
ur. 1917-01-12, Warszawa
zm. 1986-07-13, Kraków

Biografia

Nina, Janina Karasińska, zam. Tomaszewska (13 I 1917 Warszawa - 13 VII 1986 Kraków), aktorka. Po ukończeniu szkoły dramatycznej została zaangażowana na sez. 1935/36 do T. Miejskiego w Sosnowcu, w l. 1936-39 grała w T. Miejskim we Lwowie, w sez. 1939/40 tamże w Polskim T. Dramatycznym, w marcu 1944 występowała w Krakowskim T. Powszechnym w "Ślubach panieńskich" Fredry i "Maturze" Fodora. Po wojnie była w pierwszym zespole T. im. Wyspiańskiego pod dyr. Karola Adwentowicza i Wilama Horzycy (kwiecień-wrzesień 1945), następnie związała się z t. krakowskimi, grając w l. 1945-48 w T. im. Słowackiego, 1948-71 w T. Młodego Widza, potem T. Rozmaitości. Niektóre role: Mela ("Moralność pani Dulskiej" Zapolskiej), Klara ("Zemsta" Fredry), Bessy ("Zieleni się zboże" Williamsa), Anna ("Warszawianka" Wyspiańskiego), Hrabina ("Wesele Figara" Beaumarchais), Pani Kapulet ("Romeo i Julia" Shakespeare'a), Maryla ("Ania z Zielonego Wzgórza" Montgomery).

Źródło: Almanach sceny polskiej 1985/86. Tom XXVII. Wydawnictwo Naukowe - Warszawa 1993.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.