biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Hanna Hadrawa-Patyńska

nie żyje
ur. 1955-09-22, Cieplice
zm. 1985-10-21, Jelenia Góra

Biografia

Hanna Hadrawa - Patyńska (22 IX 1955 Cieplice - 21 X 1985 Jelenia Góra), aktorka, śpiewaczka. W l. 1975-81 studiowała na wydz. wokalno-aktorskim PWSM we Wrocławiu, w l. 1981-83 i od sez. 1984/85 do śmierci była solistką T. Muzycznego w Gdyni. Grała m.in. Jenny ("Rozkwit i upadek" Mahagonny Brechta). Zginęła w wypadku samochodowym.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1985/86. Tom XXVII. Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1993.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.