biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Ryszard Schreiter

nie żyje
ur. 1922-07-29, Lublin
zm. 1967-02-08, Lublin

Biografia

SCHREITER Ryszard Witold (29 VII 1922 Lublin - 8 II 1967 Lublin), kierownik muz. teatru. Był synem Adolfa S., właściciela kina, i Pauliny, mężem Reginy Schreiter. Ukończył Gimn. im. Zamoyskiego w Lublinie. Od 1944 był w I Armii Wojska Pol., uczył się wtedy muzyki u A. Wielhorskiego, także u S. Szeligowskiej i M. Romańskiej. W 1944 jako pianista i utalentowany improwizator występował na licznych koncertach frontowych; uczestniczył w muz. przygotowaniu przedstawienia "Królowa przed­mieścia" w lub. Okręgowym Domu Żołnierza i kilku następnych ("Szkarłatne róże", "Słońce wschodzi na Zachodzie", "Miłość wśród wieków"), wystawionych przez wojskową grupę muz.-estradową. W 1947 przeszedł do rezerwy. W 1948 został zaangażowany do T. Miejskiego w Lublinie na stanowisko kier. muz., które zajmował do końca życia. Współpra­cował także ze scenami Łodzi, Wrocławia, Olszty­na, Kalisza, Krakowa, Bielska, Gniezna, Rzeszowa, Szczecina, a także z lub. T. Lalki i Aktora im. Andersena i z lub. Sceną Inicjatyw. Był autorem ilustracji muz. do ponad siedemdziesięciu przedsta­wień, niejednokrotnie wykonywał je sam na forte­pianie. Komponował lub dobierał "muzykę nie tylko harmonizującą z samą sztuką, ale i odpowiadającą aktorom, reżyserowi, choreografowi". Krytyka od­notowała z uznaniem jego wkład w przedstawienia (np. "Pies ogrodnika", "Balladyna", "Wieczór Trzech Króli", "Mazepa", "Archaniołowie nie grają w bilard"). W Lublinie organizował koncerty dla szkół, współ­pracował z artyst. zespołami studenckimi i z Dys­kusyjnym Klubem Film. przy Woj. DK. W teatrze i w mieście cieszył się popularnością i sympatią.

Bibl.: Almanach 1966/67; Jego siła (S. Litwiński; il.); Lub. t. dram. 1944-79 (stąd cyt.); Kamena 1967 nr 4; Sztandar Ludu 1967 nr 34, 36; Afisze i programy, IS PAN; Akt zgonu nr 337/1967, USC Lublin.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.