biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Witold Kuczyński

nie żyje
ur. 1912-06-26, Horodniany k.Białegostoku
zm. 1972-04-08, Warszawa

Biografia

KUCZYŃSKI Witold (26 VI 1912 Horodniany k. Białegostoku - 8 IV 1978 Warszawa), aktor. Był synem Jana K. i Pauliny z Cieślaków. W sez. 1948/49 statystował w T. Polskim w Warszawie, w 1949-55 był inspicjentem T. Dramatycznych we Wrocławiu i wykonawcą wielu mniejszych ról, ta­kich, jak: Karol ("Jak wam się podoba"), Orfeo ("Angelo, tyran Padwy"), Kapitan ("Człowiek z karabi­nem"), Jakub ("Panna mężatka"), Francesco ("Bieg do Fragala"), Baszniak ("Tania"), Jędrzej ("Klucz od Ar­senału"). W 1951 występował w T. Dramatycznych w Szczecinie. W 1954 zdał w Krakowie eksterni­styczny egzamin aktorski. W sez. 1955/56 grał w T. Polskim w Bielsku-Białej m.in. Mnicha ("Klucz od przepaści"), w sez. 1956/57 brał udział w pro­gramach Estrady Satyrycznej w Łodzi.

Bibl.: Almanach 1972/73; Iwaszkiewicz: T. Polski; Kaszyński: Teatr łódz.; Misiorny: Teatry Ziem Zachodnich; Sośnicki: 40 lat; T. Polski Wrocław 1945-65; Życie Warsz. 1973 nr 94; Akta, T. Polski Wrocław.

Nagrania: Rola - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.