teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Maria Bielicka-Szczepańska

nie żyje
ur. 1909-12-19, Warszawa
zm. 1989-04-22, Warszawa

Biografia

Maria Malina Bielicka, zamężna Szcze­pańska (19 XII 1909 Warszawa - 22 IV 1989 Warszawa), śpiewaczka, aktorka. Kształciła się w Konserwatorium Muz. w Warszawie w klasie śpiewu solowego i na wydz. pedago­gicznym. Równocześnie uczestniczyła w pra­cach artyst. zespołu Reduty. W 1936 zdała eksternistyczny egzamin aktorski ZASP, w tym samym roku otrzymała dyplom konser­watorium. W sez. 1937/38 była zaangażowana w T. Miejskich we Lwowie, w sez. 1938/39 wy­stępowała w Warszawie, m. in. śpiewała w SIM-ie, IPS-ie i na koncertach radiowych. W czasie okupacji niem. uczestniczyła w ru­chu oporu, była łączniczką AK. Po aresztowa­niu w końcu 1942 więziona na Pawiaku, w Majdanku, Oświęcimiu, Ravensbrück i Neustadt-Gleve. Jako pieśniarka brała udział w tajnych imprezach obozowych, np. 11 XI 44 w rocznicę święta narodowego w Oświę­cimiu - Brzezince. W l. 1945 - 48 występowała w T. Miniatur "Syrena" (od 1946 pn. T. Syre­na) w Łodzi, z którym następnie przybyła do Warszawy i grała do końca sez. 1949/50. W sez. 1950/51 była w Ludowym T. Muzycz­nym, od 1951 w T. Nowym, gdzie pozostała też po przekształceniu się zespołu w Operetkę (1955). Na scenie warsz. Operetki śpiewała do 1971 m. in. partie: Agricoli ("Noc w Wenecji" Straussa), Berty ("Fajerwerk" Burkharda), Ma­dame Michaud ("Miss Polonia" Sarta), Palma- tyki ("Student żebrak" Millöckera), Praskowii ("Wesoła wdówka" Lehara), Mirabelli ("Baron cygański" Straussa), Pipy ("Rozbójnicy" Offenba­cha). W 1971 przeszła na emeryturę. Była działaczką ZASPu, organizatorką i uczestni­czką koncertów na rzecz Fundacji Sue Ryder.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1988/89. Tom XXX. Warszawa 1995.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.