teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Irma Czaykowska

nie żyje
ur. 1921-09-04, Warszawa
zm. 1989-01-04, Warszawa

Biografia

Irma Czaykowska, zamężna Basilides (4 IX1922 Warszawa - 4 I 1989 Warszawa), re­żyser. W 1948 ukończyła Kurs dla Instrukto­rów Teatrów Niezawodowych PWST w War­szawie z siedzibą w Łodzi, następnie studio­wała tam reżyserię. Była asystentką L. Schil­lera przy realizacji "Kramu z piosenkami" w T. Wojska Polskiego (1949). Jako reżyser współpracowała z większością scen krajo­wych, m. in. z T. Ziemi Rzeszowskiej (1951-53), gdzie przygotowała np. "Maszeńkę" Afinogenowa, "Moralność pani Dulskiej" Zapolskiej, T. Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy (1953-56), T. Dolnośląskim w Jeleniej Górze (1956): "Uciekła mi przepióreczka" Żeromskiego, T. Pol­skim w Bielsku Białej (1956-58), gdzie powtó­rzyła "Przepióreczkę", a następnie opracowała "Rozdroże miłości" Zawieyskiego, "Sługę dwóch panów" Goldoniego, "Przygodę florencką" Mor­stina. Na scenie Operetki Śląskiej w Gliwi­cach zrealizowała "Tangolitę" Abrahama i "Za­częło się w banku" Brzezińskiego (1958), w T. im. Jaracza w Olsztynie "Ładną historię" Caillaveta i Flersa (1959); była etatowym re­żyserem T. Dramatycznego im. Mickiewicza w Częstochowie (1960-62), gdzie przygotowa­ła m. in. "Jasia i Małgosię" wg braci Grimm, "Otella" Shakespeare'a, "Barbarę Radziwiłłów­nę" Felińskiego, w Bałtyckim T. Dramatycz­nym w Koszalinie "Idiotkę" Acharda (sez. 1962/63), przez kilka sezonów pracowała w Warszawie: w 1. 1964-68 była reżyserem T. Dramatycznego ("Teatr cudów" Cervantesa), gościnnie w Operetce przygotowała "Niedzielę w Rzymie" Kramera (1967), w 1. 1968-70 w T. Klasycznym ("Strzeżcie się złodziei" Safjana, "Zawsze we troje" Labiche'a i Gondineta), w 1.1974-81 była reżyserem T. im. Mickiewi­cza, tu zrealizowała np. "Miłość i próżność" Godebskiego, "Wierną rzekę" Żeromskiego, "Męża i żonę" oraz "Świeczka zgasła" i "List" Fredry, "Krewniaków" Blizińskiego, "Grę miłości i przy­padku" Marivaux. Ponadto gościnnie reżysero­wała w T. Dramatycznym w Gdyni ("Ballady i romanse" Maliszewskiego 1955), w T. Ziemi Opolskiej ("Szkoda wąsów" Dmuszewskiego 1964, "Herakles i amazonki" Levy'ego 1965), w T. im. Jaracza w Łodzi (np. "Taka noc nie powtórzy się więcej" Stefanowicza 1965-1966), w T. Dramatycznym w Wałbrzychu (1971), w T. im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim ("Paryżanka" Becque'a 1972) oraz w teatrach Poznania, Białegostoku, Torunia, Legnicy.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1988/89 tom XXX, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1995

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.