teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Marian Jastrzębski

nie żyje
ur. 1897-09-06, Kraków
zm. 1985-12-29, Kraków

Biografia

Marian Jastrzębski (6 IX 1897 Kraków - 29 XII 1985 Kraków), aktor, śpiewak. W l. 1919-21 występował w T. Polowym WP, 1921-23 w T. Nowości w Krakowie i z zespołem operetki krak. pod kier. Józefa Winiaszkiewicza gościnnie w Kaliszu, Łodzi, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Zawierciu, Stanisławowie i Brześciu (sez. 1922/23), następnie w sez. 1924/25 w T. Polskim w Katowicach, a w czerwcu 1925 z zespołem katowickiej operetki pod kier. Zdzisława Górzyńskiego gościnnie w Płocku, w l. 1925-27 w T. Miejskim w Sosnowcu, po czym od marca 1927 do 1939 ponownie związany był z t. katowickim, z przerwą w sez. 1932/33, kiedy to grał w Warszawie (grudzień). Po wojnie wrócił na scenę T. Śląskiego w Katowicach (l. 1945-49), równocześnie w sez. 1948/49 zagrał gościnnie w Starym T. w Krakowie Gzymsika w "Romansie z wodewilu" Krzemińskiego, a następnie przeszedł na stałe do Krakowa. Grał tu w T. Dramatycznych (1949-54), Starym T. (1954-56), T. im. Słowackiego (1956-61) i znów w Starym t. (1961-70), po czym przeszedł na emeryturę. Przed wojną grał m.in. Rafała ("Dożywocie" Fredry), Aktora ("Wyzwolenie" Wyspiańskiego), Pagatowicza ("Grube ryby" Bałuckiego), Ślaza ("Lilia Weneda" Słowackiego), Szaruckiego ("Majster i czeladnik" Korzeniowskiego), Bergamina ("Romantyczni" Rostanda), po wojnie m. in. Probierczyka ("Jak wam się podoba" Shakespeare'a), Jowialskiego ("Pan Jowialski" Fredry), Dyndalskiego ("Zemsta" Fredry), Żyda ("Wesele" Wyspiańskiego). 8 XI 59 w T. im. Słowackiego obchodził jubileusz czterdziestolecia pracy scenicznej.

Źródło: Almanach sceny polskiej 1985/86. Tom XXVII. Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa 1993.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.