teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Antoni Piekarski

nie żyje
ur. 1889-05-10, Kraków
zm. 1939, Bydgoszcz

Biografia

PIEKARSKI Antoni (10 V 1889 Kraków - 1939 Byd­goszcz), aktor, reżyser. Był synem Józefa P. i Reginy z Nawarów. Ukończył szkołę dram. M. Przybyłowicza w Krakowie. Debiutował w 1907 w zespole E. Majdrowicza w Sosnowcu. Z zespołem tym występował w sez. 1909/10 w Kaliszu. Od 1911 pracował także jako reży­ser. W sez. 1912/13 należał do zespołu T. Popularnego w Łodzi, w 1916 do zespołu H. Czarneckiego, w 1920 występował w Poznaniu, w 1921-23 w T. Reduta w Warszawie, w 1923-24 w T. Komedia, następnie przeniósł się do T. im. Słowackiego w Krakowie, gdzie występował do 1926. W sez. 1926/27 był aktorem i reży­serem w T. Popularnym Nowości w Krakowie, w 1927 reżyserował w T. Żydowskim w Krakowie (m.in. "Daniela"). W 1928 organizował zespół pol. we Francji. W sez. 1928/29 występował w T. Ateneum w Warszawie, w sez. 1929/30 w T. Polskim w Grudziądzu, a w sez. 1930/31 znowu w T. Ateneum, w lecie 1931 w Często­chowie. W 1931 reżyserował w warsz. t. Mała Kometa, w sez. 1933/34 w T. Kameralnym, następnie zaangażo­wał się jako aktor i reżyser do T. Miejskiego w Toruniu i pracował tam do wybuchu II wojny światowej. 3 X 1937 obchodził w Toruniu jubileusz trzydziestolecia pracy artystycznej. Był jednym z pierwszych reżyserów widowisk plenerowych w Polsce, m.in. w 1916 wystawił na polach racławickich "Kościuszkę pod Racławicami". Sztuki, które reżyserował, to m.in. "Nie-boska komedia", "Władza się nie myli". Role: Dr Knock ("Knock, czyli Tryumf medycyny"), Burmistrz ("Wróg ludu"), Chrząstka ("Mazepa"), Don Diego ("Cyd"), Odys ("Powrót Odysa"), Wurm ("Intryga i miłość"). Występował także w filmach polskich.

Bibl.: Kaczorowska-Herman: T. Popularny; Łoza: Czy wiesz I (il.); Szczublewski: Żywot Osterwy; Dz. pom. 1937 nr 248; Pam. teatr. 1963 z. 1-4 (lista strat); Afisze, IS PAN.

Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - IS PAN, MTWarszawa, SPATiF.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.