teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Henryk Kubalski

nie żyje
ur. 1901-01-06, Piotrków
zm. 1956-10-25, Warszawa

Biografia

KUBALSKI Henryk Wacław (6 I 1901 Piotrków - 25 X 1956 Warszawa), aktor. Był synem Stefana i Leokadii K. Debiutował 16 I 1918 w T. Praskim w Warszawie. W sez. 1921/22 występował w T. im. Bogusławskiego, 1922/23 w T. Rozmaitości, 1923/24 w T. im. Fredry, 1924/25 w T. Szkarłatna Maska. W 1925-39 należał do zespołu T. Polskiego w Warsza­wie (był także inspicjentem). Podczas okupacji niem. pracował jako kelner. Po wyzwoleniu w 1945 występo­wał w T. Podhalańskim w Zakopanem, od 1946 do końca życia w T. Polskim w Warszawie. 16 I 1953 obchodził jubileusz trzydziestopięciolecia pracy arty­stycznej. Grał role epizodyczne, np. Policjanta ("Przed­mieście"), Józefa ("Ich synowa"), Bosmana ("Dwanaście godzin przygód"), Leonarda ("Kupiec wenecki").

Bibl.: Lorentowicz: T. Polski; Życie Warsz. 1956 nr 259; Akta SPATiF nr 98.

Ikon.: J.P. Janowski: Portret, olej, 1952, zb. L. Kubalskiej, Warszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.