teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Barbara Nieżychowska

nie żyje
ur. 1921-12-23, Chlewo
zm. 1970-03-20, Gliwice

Biografia

NIEŻYCHOWSKA Barbara Łucja, 1° v. Zarudzka, 2° v. Kuczewska (23 XII 1921 Chlewo k. Po­znania - 20 III 1970 Gliwice), śpiewaczka. Była córką Kazimierza N., dzierżawcy, i Aleksandry z Sieradzkich, siostrą aktora estradowego Jacka N., żoną Romualda Zarudzkiego (ślub ok. 1945), potem Zygmunta Zdzisława Kuczewskiego (ślub 2 V 1969). W 1939 ukończyła gimn. humanistyczne sióstr ur­szulanek we Lwowie. Podczas okupacji niem. uczy­ła się śpiewu u A. Sari. Zaczęła występować w 1944 w warsz. kawiarni "Swann", dawała także recitale w kawiarni "U Aktorek". W 1945 zosta­ła słuchaczką Studia Starego T. w Krakowie, ale wkrótce przerwała naukę i zajęła się wychowywa­niem dzieci. Od 1950 prowadziła chór świetlicowy w Starej Hucie w Gliwicach. W grudniu 1950 zo­stała próbnie przyjęta do chóru Filharmonii w Kra­kowie, od marca 1951 śpiewała w zespołach wo­kalnych rozgłośni krak. i katowickiej PR. Od 1952 uzupełniała swoje wykształcenie muz. w Średniej Szkole Muz. w Gliwicach (dyplom eksternistki 1957). Równocześnie od sez. 1952/53 do końca życia była solistką miejscowej Operetki Śląskiej. Odznaczała się wdziękiem, temperamentem i inwencją aktorską. Śpie­wała kilkadziesiąt czołowych partii sopranowych, takich jak: Saffi ("Baron cygański"), Zofia ("Nowy Don Kichot" S. Moniuszki), Gabriela ("Paryskie perfumy") Carlotta ("Gasparone"), Cyganka ("Hrabina Marica").

Bibl.: Almanach 1969/70; Orzechowski: Stary Teatr; Ruch Muz. 1971 nr 6 (il.); Afisze; programy, IS PAN; Akta, Operetka Śląska Gliwice; Akta, ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.