teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Konrad Łaszewski

nie żyje
ur. 1909-09-02, Warszawa
zm. 1962-10-31

Biografia

ŁASZEWSKI Konrad (21 X 1909 Warszawa - 31 X 1962 Łódź), aktor, reżyser. Był synem Lucjana i Sta­nisławy Ł. Przed wstąpieniem na scenę pracował w garbarni w Kaliszu, a następnie był korespondentem Expressu Poznańskiego. W 1935 należał do zespołu T. Ziemi Poznańskiej. W 1936 przeniósł się do T. im. Bogusławskiego w Kaliszu i przygotowywał się do egzaminów eksternistycznych w PIST, nie przystąpił do nich jednak z powodu wybuchu wojny. Okres II wojny świat. spędził prawdopodobnie w Kaliszu. Po 1945 ukończył studia teatr. pod kier. I. Galla i w 1947-50 występował w T. Wybrzeże. Od 1949 do zgonu występował w Łodzi: do 1960 w T. im. Jaracza, potem w T. Nowym. Pracował także jako reżyser w T. Ziemi Łódzkiej i w T. Nowym. W okresie powojennym grał m.in. Sułkowskiego ("Bonaparte i Sułkowski"), Dzienni­karza ("Wesele"), Gajewa ("Wiśniowy sad"), Wacława ("Mąż i żona"), Narratora ("Wojna i pokój"), Flawiusza ("Juliusz Cezar"). Reżyserował m.in. "Świecznik", "Złotą wieżę" i "La­dacznicę z zasadami". Żoną jego była Zdzisława z Krachowskich.

Bibl.: Almanach 1962/63; Kaszyński: Teatr łódz.; Spis ZASP 1949; Teatr 1963 nr 4; Afisze i programy, IS PAN. Ikon.: Fot. w rolach - MTWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.