teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisław Posiadłowski

nie żyje
ur. 1897-04-24, Kraków
zm. 1973-12-30, Jelenia Góra

Biografia

POSIADŁOWSKI Stanisław Zygmunt (24 IV 1897 Kraków - 30 XII 1973 Jelenia Góra), aktor. Był synem Zygmunta Posiadłowskiego (zob. t. 1) i Marii Posiadłowskiej-Korini z Wojciechowskich (zob. t. 1), mężem Stefanii z Kozłowskich. W 1919-21 wystę­pował w T. Bagatela w Krakowie, 1921-33 w T. Miejskich we Lwowie, w lecie 1924 z aktorami lwow. w Stanisławowie, w październiku 1929 z zespołem T. Premier w T. Polskim w Poznaniu. W 1933-39 grał w T. Podolsko-Pokuckim w Sta­nisławowie. W 1945 zaczął występować w T. Miej­skim w Opolu, od 1947 na stałe związał się z T. Miejskim (później pn. T. Dolnośląski) w Jeleniej Górze. Obchodził tam 20 I 1961 jubileusz czterdzie­stolecia pracy aktorskiej; 31 VIII 1964 przeszedł na emeryturę, ale występował jeszcze do 1971. Przed wojną grał takie role, jak: Kierdelion ("Jan Maciej Karol Wścieklica"), Robert Lasser ("Małgorzata z Navarry"), Kacperek ("Niespodzianka"); po wojnie: Guślarz ("Dziady"), Poloniusz ("Hamlet"), Ksiądz ("Wesele"), Skrzynecki ("Warszawianka"), Anzelm ("Skąpiec").

Bibl.: Almanach: 1973/74; Mykita-Glensk; Osiński: Reper­tuar; Afisze i programy, IS PAN (min. program jubileu­szowy: Państwowy Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze 1945-1955; il.); Akta (tu fot.), ZASP; Akta, T. Dolnośląski Jelenia Góra.

Ikon.: Fot. - IS PAN, ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.