teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Romuald Malkowski

nie żyje
ur. 1923-07-18, Podbrodzie na Wileńszczyźnie
zm. 1972-11-23, Bruksela

Biografia

MALKOWSKI Romuald (18 VII 1923 Podbrodzie na Wileńszczyźnie - 23 XI 1972 Bruksela), aktor. Byt synem Romualda i Pauliny Malkowskich. Uczę­szczał do szkoły w Święcianach, nast. w czasie II wojny świat. na tajne komplety gimn. w Wilnie (1941-43), a w 1943-44 tamże do konspiracyjnego studia dram. pod kier. M. Szpakiewicza. W 1945-47 grał w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu i konty­nuował naukę w studiu dram. W. Horzycy. Później, wg własnej relacji, występował w Szczecinie; w 1948 w Świdnicy, w 1949 w T. im. Jaracza w Olsztynie i podobno w T. Polskim w Poznaniu oraz T. Kameralnym w Sopocie. W 1950-52 współpra­cował z warsz. ARTOS-em, w sez. 1952/53 grał w t. w Gnieźnie. Zdał eksternistyczny egzamin aktorski 18 IX 1953 w Warszawie i w 1953-55 należał tu do zespołu T. Lalka, a w 1956-57 T. Ziemi Mazowieckiej. Grał m.in. Rejenta ("Szkoła żon"), Kaspra ("Wesele"), Grzegorza ("Romeo i Julia"), Dyzmę ("Gwałtu, co się dzieje"), Filipa ("Nikt mnie nie zna"), Sganarela ("Lekarz mimo woli"), Węgielka ("Wiele hałasu o nic"). W ostatnich latach życia mie­szkał w Belgii i zajmował się malarstwem.

Bibl.: Almanach 1972/73; Kuchtówna: Wielkie dni; Misiorny: Teatry Ziem Zachodnich; Życie Warsz. 1972 nr 302; Akta, ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.