Jan Błeszyński

Nagrody

1.

nagroda:Toruń - XII FTPP - nagroda za układ tekstu i reżyserię "Edwarda II" Christophera Marlowe`a w Teatrze im.Stefana Jaracza w Olsztynie
rok otrzymania:1970

2.

nagroda:Toruń - XIII FTPP - nagroda za reżyserię "Wyzwolenia" Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze im.Stefana Jaracza w Olsztynie
rok otrzymania:1971

3.

nagroda:Toruń - XVII FTPP - nagroda za reżyserię sztuki "Szkoda, że jest nierządnicą" Johna Forda w Teatrze Polskim w Bydgoszczy
rok otrzymania:1975

4.

nagroda:Opole - XXI OKT - nagroda dla zespołu aktorskiego "Królowej przedmieścia" (Teatr im.Kochanowskiego w Opolu) za wysoki poziom taneczno-wokalny
rok otrzymania:1996

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.