teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zbigniew Michałowski

nie żyje
ur. 1912-11-12, Błonie
zm. 1973-03-24, Częstochowa

Biografia

MICHAŁOWSKI Zbigniew (12 XI 1912 Błonie k. Grodziska Mazowieckiego - 24 III 1973 Czę­stochowa), aktor. Był synem Czesławy i Kazimierza M., mężem Barbary Grudzińskiej-Michałowskiej z Moszczyńskich. W 1931 ukończył szkołę średnią w Siedlcach, 1932 wstąpił do Miejskiej Szkoły Dram. w Krakowie (na II rok). Jeszcze w tym samym roku zdał eksternistyczny egzamin aktorski ZASP-u i przeniósł się do Warszawy. Tu, wg własnej relacji, zadebiutował na scenie T. Nowości w operetce "Wi­ktoria i jej huzar". W 1933 występował w warsz. t. Morskie Oko (wiadomość tę L. Sempoliński przy­pisał nieżyjącemu już wtedy Sewerynowi M.), nast. w T. Ateneum (sez. 1932/33), Instytucie Reduty (1933/34), T. Aktora (1934/35), nast. w T. Malickiej w Warszawie i T. Miejskim w Częstochowie (sez, 1936/37). W 1935-39 okresowo uczestniczył w ob­jazdach Reduty, min. w lecie 1939 ze sztuką "Po­wrót Przełęckiego" (rola Gabrysia), a we wrześniu t.r. wszedł w skład tzw. Kolumny Artyst. Zespołu Reduty. Brał udział w kampanii wrześniowej i po­wstaniu warsz., a po ucieczce z niewoli niem. wal­czył w formacjach pol. na Zachodzie (1 Dywizja Pancerna). Po powrocie do Polski w lipcu 1947 występował krótko w T. Polskim w Poznaniu, nast. w T. Małym w Szczecinie (sez. 1947/48), Kaliszu (1948/49), Białymstoku (1949/50), Częstochowie (1950-73). W 1959 wystąpił gościnnie w T. Ziemi Opolskiej w Opolu w roli Hrabiego Respekta ("Fantazy"). W T. im. Mickiewicza w Częstochowie ob­chodził jubileusz trzydziestolecia (12 VI 1965), a nast. czterdziestolecia pracy artyst. (19 X 1972). W swym repertuarze miał ponad dwieście pięćdzie­siąt ról, m.in. Adolfa ("Panna mężatka"), Odysa ("Moja żona Penelopa"), Kirkora ("Balladyna"), Topolnickiego i Piorunowicza ("Klub kawalerów"), Wiernickiego ("Szkoła obmowy"), Hetmana ("Wesele").

Bibl.: Almanach 1972/73; Hist. filmu t. 2; Mykita-Glensk; Sempoliński: Wielcy artyści; Szczublewski: Żywot Osterwy; 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 428; Życie teatr, w Często­chowie; Teatr 1973 nr 13; Życie Częst. 1972 nr 252 (il.); 1973 nr 73; Akta (tu fot.), ZASP; Akta, T. im. Mickiewicza Częstochowa; Programy, IS PAN (m.in. "Ktoś nowy" M. Domańskiego, Częstochowa 1965; il.)

Ikon.: Fot. - ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.