teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Cyryl Przybył

nie żyje
ur. 1929-06-10, Poznań
zm. 1983-03-29, Zielona Góra

Biografia

Cyryl Przybył (10 VI 1929 Poznań - 29 III 1983 Zielona Góra), aktor. W l. 1945-48 statystował w T. Nowym w Poznaniu, rów­nocześnie uczęszczał do gimnazjum, potem Studia Dram. pod kier. Nuny Młodziejowskiej. W l. 1948-51 studiował w PWST w Łodzi i Warszawie. W przedstawieniu dyplo­mowym IV roku grał Fomina ("Młoda gwar­dia" Fadiejewa) na scenie warsz. T. Polskie­go (I 50). Od końca 1950 do 1959 grał w T. Dramatycznych we Wrocławiu, 1959-61 w T. im. Jaracza w Olsztynie, w sez. 1961/62 znów we Wrocławiu, 1962-66 w T. Dolno­śląskich w Jeleniej Górze, 1966-79 w Lu­buskim T. im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze. We wrześniu 1979 przeszedł na rentę, ale nie zaprzestał występów. Role: Ryjek ("Sen nocy letniej" Shakespeare'a, Upiór ("Wesele" Wyspiańskiego), Rejent ("Szkoła żon" Moliera), Mąż ("Ich czworo" Zapolskiej), Wygodnicki ("Klub kawalerów" Bałuckiego), Sylwester ("Klik-Klak" Abramowa), Anzelm ("Skąpiec" Moliera), Gen. Chłopicki ("Sto rąk, sto sztyle­tów" Żurka).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1982/83. Tom XXIV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.