teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Danuta Wiłowicz-Zachariusz

nie żyje
ur. 1918-03-30, Mińsk Litewski
zm. 1982-11-16, Poznań

Biografia

Danuta Wiłowicz, właśc. Treichel, zam. Zachariusz (30 III 1918 Mińsk Litewski - 16 XI 1982 Poznań), aktorka. W okresie okupacji niem. była słuchaczką konspiracyjnego PISTu w Warszawie. W sierpniu 1945 zdała aktorski egzamin ZASP. Już od stycznia t. r. była w zespole T, Woj. Kieleckiego, w l. 1945-47 grała w T. Miejskim "Komedia", potem T, Dramatycznym Marynarki Wojennej w Gdyni, w l. 1947-50 w T. Miejskim, potem T. Ziemi Pomorskiej Bydgoszcz-Toruń, w l. 1950-54 w T. Polskim w Bielsku-Bialej, w sez. 1952/53 gościnnie w T. Wybrzeże w Gdańsku, a w l. 1954-59 ponownie w Bydgoszczy. W I. 1959-79 w T. Dramatycznych, potem T. Polskim w Poznaniu, z którym związana była także po przejściu na emeryturę. M, in. gościnnie grała tu w sez. 1980/81. Niektóre role: Marta ("Głupi Jakub" Rittnera), Podstolina ("Fircyk w zalotach" Zabłockiego), Blanka ("Szczygli zaułek" Shawa), Mirska ("Klub kawalerów" Bałuckiego), Klimina ("Wesele" Wyspiańskiego), Walentowa ("Operetka" Gombrowicza).

Almanach Sceny Polskiej 1982/83. Tom XXIV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.