Andrzej Głoskowski

aktor, nie żyje
ur. 1935-09-25, Warszawa
zm. 2019-09-08, Łódź

Kariera telewizyjna

Zrzut

Mieczysław Moczar
forma twórczości:role 
postać:
reżyseria:Kanicki Ireneusz
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1964-07-10

Dama pikowa

Aleksander Puszkin
forma twórczości:role 
postać: Surin
reżyseria:Kanicki Ireneusz
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1964-09-24

Niemcy

Leon Kruczkowski
forma twórczości:role 
postać:
reżyseria:Żukowski Feliks
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1968-07-15

Bzik tropikalny

Stanisław Ignacy Witkiewicz
forma twórczości:role 
postać:
reżyseria:Grzegorzewski Jerzy
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1969-07-14

Zasadzka

Edward Szuster
forma twórczości:role 
postać:
reżyseria:Worontkiewicz Tadeusz
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1969-10-24

Jegor Bułyczow i inni

Maksym Gorki
forma twórczości:role 
postać: Zwoncow
reżyseria:Żukowski Feliks
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1971-07-05

Biała zaraza

Karol Čapek
forma twórczości:role 
postać: I asystent
reżyseria:Adamik Laco
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1973-04-09

Sąd ostateczny

Horvath Odon von
forma twórczości:role 
postać:Alfonsp
reżyseria:Minc Tadeusz
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1973-09-07

Ludzie z martwej ulicy

Brandstaetter Roman
forma twórczości:role 
postać:Sans-Genis
reżyseria:Strokowski Aleksander
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1974-04-12

Mienie

Hay Gyula
forma twórczości:role 
postać:Nauczyciel
reżyseria:Adamik Laco
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1974-11-01

Poczta

Tagore Robindranath
forma twórczości:role 
reżyseria:Adamik Laco
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1975-06-16

Czerwone róże dla mnie

Sean O'Casey
forma twórczości:role 
postać: Mullcanny
reżyseria:Domaradzki Jerzy
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1979-09-20

Domek z kart

Maria Koszyc, Emil Zegadłowicz
forma twórczości:role 
postać: Getlik
reżyseria:Okopiński Marek
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1981-08-24

Wejście na Fudżi-Jamę

Czingiz Ajtmatow, Kałtaj Muhamedżanow
forma twórczości:role 
postać: Mambet
reżyseria:Junak Tadeusz
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1984-05-28

Nieboszczyk pan Pick

Peyret-Chappuis Charles de
forma twórczości:role 
postać:Adrian
reżyseria:Okopiński Marek
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1985-07-29

Wczesny odlot żurawi

Frelek Ryszard
forma twórczości:role 
postać:On
reżyseria:Kaniewska Maria
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1985-08-19

Sprawa Christowa

Daniłow Georgi
forma twórczości:role 
postać:Sędzia
reżyseria:Machulski Jan
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1987-08-03

Wesele

Canetti Elias
forma twórczości:role 
postać:Gall
reżyseria:Hussakowski Bogdan
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1989-10-19

Trans-Atlantyk

Witold Gombrowicz
forma twórczości:role 
postać: Garcyja
reżyseria:Grabowski Mikołaj
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1991-03-04

Siedem pięter

Dino Buzzatti
forma twórczości:role 
postać: Chory
reżyseria:Barański Andrzej
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1994-02-07

Cesarska miłość

Leszek Wosiewicz
forma twórczości:role 
postać: Puzyna
reżyseria:Wosiewicz Leszek
teatr:Teatr Telewizji
data premiery:1999-02-25

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.