teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Ewa Worytkiewicz

Nagrody

1.

nagroda:Opole - III Opolskie Konfrontacje Teatralne - nagroda za rolę Bronki w "Śniegu" Stanisława Przybyszewskiego w reżyserii Bogdana Hussakowskiego w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu
rok otrzymania:1977

2.

nagroda:Nagroda za najlepszą rolę kobiecą w "Huśtawce"
rok otrzymania:1985

3.

nagroda:Wrocław - Festiwal Piosenki Aktorskiej - III miejsce
rok otrzymania:1985

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.