teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisław Stróżyński

nie żyje
ur. 1892-05-01, Kraków
zm. 1963-09-12, Kraków

Biografia

STRÓŻYŃSKI Stanisław (1 V 1892 Kraków - 12 IX 1963 Kraków), aktor. Był synem Antoniego S. i Anieli z Kiszczaków. Ukończył gimn., a w 1914 szkołę operowo-dram. Cz. Zaremby we Lwowie. Zaczął występować jako śpiewak w t. lwów., ale wkrótce wstąpił do wojska. W 1921 został zdemobilizowany i pracował jako urzęd­nik, działając też w ruchu amatorskim, prowadząc ze­społy akademickie i robotnicze, m.in. w Krakowie i Dę­bicy. Na scenę zawodową wstąpił ponownie w 1949 i do 1952 występował w T. Rapsodycznym w Krakowie, w 1952-54 w T. Poezji, w sez. 1954/55 w T. im. Sło­wackiego, 1955/56 w T. Młodego Widza, a od 1956 do końca życia w T. im. Solskiego w Tarnowie. Grał m.in. Egeusza ("Sen nocy letniej"), Wielkiego Księcia ("Kau­kaskie kredowe koło"), Notariusza ("W małym domku"), Przewoźnika ("Most"), Don Diega ("Cyd").

Bibl.: Biuletyn Informacyjny SPATiF 1963 nr 37/38 s. 39; Dz. pol. 1963 nr 227, 229; Akta SPATiF nr 3034; Programy, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.