teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Eugeniusz Solarski

nie żyje
ur. 1901-03-27, Chrzanów
zm. 1959-07-21, Kraków

Biografia

SOLARSKI Eugeniusz, pseud. Norwicz (27 III 1901 Chrzanów - 21 VII 1959 Kraków), aktor. Był synem Jana i Jadwigi S. Ukończył gimn. i przez dwa lata stu­diował prawo i filozofię na Uniw. Jagiellońskim. Był jednocześnie uczniem L. Bończy-Stępińskiego i F. Wy­sockiego. Debiutował pod pseud. Norwicz ok. 1919 w operetkowym zespole T. Pilarskiego w Krakowie. W 1919 występował też w zespole objazdowym S. Knake-Zawadzkiego. W sez. 1920/21 należał do zespołu T. im. Słowackiego w Krakowie i tu po kilku występach pod pseud. zaczął we wrześniu 1920 używać nazwiska Solarski. W 1921-24 występował w t. Bagatela, w 1924-26 w T. im. Bogusławskiego w Warszawie, w 1926-32 w T. Narodowym, a także w T. Nowym i T. Letnim, w 1932-35 znów w T. im. Słowackiego w Krakowie, w 1935-37 na scenach TKKT w Warszawie (głównie w T. Polskim), w sez. 1937/38 w T. Miejskich we Lwowie, a w sez. 1938/39 w T. Narodowym i T. Nowym w War­szawie. Podczas II wojny świat. pracował jako kelner w kawiarni Pod Znachorem, a także występował w jawnych t. Komedia (1941) i Miniatury (1943-44). Od września 1945 do końca życia występował stale w T. im. Słowackiego w Krakowie, a okresowo także w T. Starym.

Wg W. Natansona "naturalne warunki predysponowa­ły go do ról amantów. Znawcy teatru przeczuwali w nim jednak inne jeszcze możliwości: przede wszystkim charakterystyczne". Grał m.in. Księcia Reichstadtu ("Orlątko"), Leonarda ("Nie-boska komedia"), Figara ("Cy­rulik sewilski"), Gustawa ("Śluby panieńskie"), Pana Mło­dego ("Wesele"), Fircyka ("Fircyk w zalotach"), Morwicza ("Wilki w nocy"), Markiza ("Mirandolina"), Papkina ("Zem­sta"), Rzecznickiego ("Fantazy"). Występował w filmach.

Bibl.: Szczublewski: Artyści i urzędnicy; Dz. pol. 1949 nr 302 (il.), 1959 nr 174; Teatr 1959 nr 22 (W. Natanson; tu il.); Akta SPATiF nr 467; Afisze i programy, IS PAN.

Ikon.: B. Cudzich: S. jako Lechicki (Ciężkie czasy), rys., 1952 - MHKraków; W. Bartoszewicz: S. jako Rzecznicki (Fantazy), rys., 1954 - MTWarszawa; D. Boguszewska-Chlebowska: Portret, rys. - MHKraków; A. Stopka: S. jako Picczeniarski (Epidemia), rys. - MHKraków; Fot. pryw. i w rolach - IS PAN, MTWarszawa, zb. Z. Koczanowicza Warszawa.

Film.: 1953-Trudna miłość; 1954-Godziny nadziei; 1956 - Warszawska Syrena.

Nagrania: Fragmenty sztuk - Arch. Dok. Mechanicznej.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.