teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Andrzej Skubisz

nie żyje
ur. 1914-09-22, Gyor (Węgry)
zm. 1978-06-04, Barczewo

Biografia

SKUBISZ Andrzej (22 IX 1914 Gyor na Wę­grzech - 4 VI 1978 Barczewo k. Olsztyna), aktor, śpiewak. Był synem Andrzeja S. i Marii z domu Chtiej, mężem aktorki Wandy Bajer. Ukończył gimn. w Sanoku, nast. szkołę oficerską w Ostrowi Mazowieckiej. Od 1938 służył w I Pułku Strzelców Podhalańskich. Po kampanii wrześniowej trafił do niewoli, w 1940-45 był w oflagu w Murnau; debiutował tam i nast. występował w t. obozowym (był specjalistą od ról kobiecych). Po wyzwoleniu, w kwietniu 1945 występował w T. Objazdowym pod kier. Cz. Szpakowicza, objeżdżającym skupiska Polaków w Niemczech; od lipca t.r. wszedł do zespołu T. Ludowego im. Bogusławskiego pod dyr. L. Schillera w Lingen. W grudniu 1945 wrócił do kraju. W 1946-47 był aktorem i reżyserem T. Gro­teska w Krakowie. Równocześnie uczył się śpiewu u A. Sari. W sez. 1947/48 występował w T. Lalki i Aktora we Wrocławiu (od 1948 pn. T. Młodego Widza), w sez. 1948/49 w tamtejszych T. Drama­tycznych i w Operze Dolnośląskiej. W 1949-54 był aktorem w T. im. Jaracza w Olsztynie. W 1953 zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Później wy­stępował w T. Polskim w Bielsku-Białej (1954-62) i ponownie w t. olsztyńskim (od 1962 do końca życia, mimo przejścia na emeryturę w 1976). Grał role drugoplanowe i epizodyczne takie, jak: Mary­narz ("Tu mówi Tajmyr"), Napoleon Bonaparte ("Suł­kowski") - we Wrocławiu; Radostowiec ("Uciekła mi przepióreczka"), Kasper ("Wesele"), Bobin ("Słom­kowy kapelusz") - w Bielsku-Białej; Pastor Kimball ("Opera za trzy grosze"), Czapliński ("Ogniem i mie­czem"), Redaktor ("Wyzwolenie"), Ojciec ("Zamek") - w Olsztynie.

Bibl.: Almanach 1977/78; Kurowski: Dni; Pam. Teatr. 1963 z. 1-4 s. 307, 311; Teatr 1978 nr 25; Akta (tu fot.), ZASP; Akta, Teatr im. S. Jaracza Olsztyn; Programy, IS PAN.

Ikon.: Fot. - IS PAN.

Film.: Fragm. kroniki film. z 1963, Arch. WFD; Materiały - Archiwum TVWarszawa.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.