teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Julian Składanek

nie żyje
ur. 1907-02-17, Warszawa
zm. 1958-05-30, Warszawa

Biografia

SKŁADANEK Julian (17 II 1907 Warszawa - 30 V 1958 Warszawa), aktor. Był synem Klemensa S. i Józe­fy z Przybylskich. Po ukończeniu gimn. i Państw. Szkoły Dramatycznej w Warszawie, w sez. 1932/33 za­czął występować w T. Miejskich we Lwowie (w lipcu 1933 z t. lwow. w Krakowie). W sez. 1933/34 grał w T. Miejskim w Łodzi, następnie powrócił do Lwowa i pra­cował na tamtejszych scenach do 1939. Podczas II wojny świat. nie występował. Brał udział w powstaniu warsz., następnie został wywieziony do Niemiec. Po powrocie do kraju występował w Warszawie, początkowo w T. Narodowym, a od 1953 do końca życia w T. Polskim. Jako aktor wyróżniał się kulturą wymowy, doskonałym głosem i dykcją, prostotą w grze. Role: Koryn ("Jak wam się podoba"), Makarenko ("Poemat pedagogiczny") - tę grał w 1951 gościnnie na scenie T. Nowej Warszawy, Korobkin ("Rewizor"), Ojciec Prokop ("Horsztyński"), Mi­ster Worthy ("Oficer werbunkowy"); ostatnie jego role to: Stary Aktor i Ojciec ("Wyzwolenie"), grane w 1958 na scenie warsz. T. Narodowego.

Po II wojnie świat. pracował także w Polskim Radiu jako recytator i aktor (był cenionym i popularnym ak­torem radiowym ze względu na urzekający, radiofonicz­ny głos). Był też kierownikiem t. dziecięcego Polskiego Radia.

Bibl.: Express wiecz. 1958 nr 132; Radio i Telewizja 1958 nr 23; SI. powsz. 1958 nr 131; Teatr i Film 1958 nr 13 (il.); Życie Warsz. 1958 nr 131; Afisze i programy, IS PAN; Akt zgonu 1/1625/58, USC Warszawa-Śródmieście. Nagrania: Słuchowiska (Klub kawalerów, Fortel pana Zagło­by), recytacje - Teatr PR; Słuchowiska (Niezwyciężona jede­nastka, Za górami za lasami), recytacje, fragm. prozy, rola (Zemsta) - Arch. Dok. Mechanicznej.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.