teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Wacław Rybczyński

nie żyje
ur. 1914-09-24, Jarosław (Rosja)
zm. 1983-01-07, Olsztyn

Biografia

Wacław Rybczyński (24 IX 1914 Jaros­ław w Rosji - 7 I 1983 Olsztyn), aktor. W 1936 ukończył studio dram. przy t. w Białym­stoku. W tym samym roku debiutował i grał do 1939 w t. objazdowym z siedzibą w Bia­łymstoku, gdzie znalazł się również po wojnie, w zespole T. Miejskiego (l. 1945-47 i sez 1949/50). W l. 1947-49 występował w T. Dolnośląskich w Jeleniej Górze, w l. 1950-52 w T. Wybrzeże w Gdańsku, 1955-58 w T. Narodowym i Współczesnym w Warsza­wie, w sez. 1958/59 w T. im. Węgierki w Białymstoku, w l. 1959-65 w T. Objazdo­wym PPIE w Warszawie, w sez. 1966/67 w T. Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu, 1967/68 w zespole "Mazowsze", od kwietnia 1968 do końca sez. 1969/70 w T. im. Siemaszkowej w Rzeszowie, od 1970 do 31 XII 78 stale, a do 1981 gościnnie w T. im. Jaracza w Olsztynie. W okresie powojenym grał m. in. Wistowskiego ("Grube ryby" Bałuckiego), Fedyckiego ("Ich czworo" Zapolskiej), George'a ("Wszyscy moi synowie" Millera), Kirkora ("Balladyna" Słowackiego), Zbigniewa ("Mazepa" Słowackie­go), Adwokata ("Adwokat i róże" Szaniawskie­go), Teodora ("Klik-Klak" Abramowa), Czudakowa ("Łaźnia" Majakowskiego), Mortena Killa ("Wróg ludu" Ibsena). Pracę art. łączył niemal od początku z działalnością partyjną - był m. in. sekretarzem KP PZPR w Wysokim Maz. (1944-45), kier. wydz. w Woj. Urzędzie Informacji i Propagandy w Białymstoku (1945), kier. Woj. Wydz. Kultury i Sztuki (1949-51), w l. 1952-53 był słuchaczem Szkoły Partyjnej Pracowników Kultury i Oświaty przy KC PZPR, następnie w l. 1953 -55 instruktorem w Wydz. Kultury KC PZPR w Warszawie.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1982/83. Tom XXIV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.