biografia | artykuły | archiwalia w IT
teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Witold Roland-Konopka

nie żyje
ur. 1898
zm. 1929-05-27, Łowicz

Biografia

ROLAND Witold, właśc. Konopka (1898 - 27 V 1929 pod Łowiczem), aktor. Był synem -> Teodora R. I -> Heleny R., bratem -> Jerzego R. Ukończył szkołę handlową, następnie studiował architekturę na Poli­technice, ale przerwał studia i w 1920 debiutował w warsz. T. Polskim, gdzie pozostał do 1922. W 1922-24 występował w T. Narodowym w Toruniu, w 1924-26 w T. Letnim w Warszawie, w 1926-27 w T. Ćwiklińskiej i Fertnera, w 1927-29 w t. Morskie Oko. A. Grzymała-Siedlecki pisał o nim: "z warunków fizycznych i z tem­peramentu żywa kopia ojca. Przerastał go jednak zdatnością aktorską, zwinną zdolnością do przeistaczania się w charakter, a co w synu romantyka najbardziej interesujące: vis comica". Grał takie role jak: Hironari ("Tajfun"), Hermes ("Noc listopadowa"), Aktor ("Hamlet"), Don Sancho ("Cyd"), Savinien la Chambolle ("Codziennie o piątej"). Grał też w kilku filmach. Występując w kaba­recie wyróżniał się temperamentem. "To co wyprawiał Roland tańcząc kozaka przechodziło wszelkie prawa ciążenia" - wspominał L.Sempoliński. Żoną jego była Halina z Malinowskich. Zginął w wypadku samo­chodowym.

Bibl.: Grzymała-Siedlecki: Świat aktorski; Lorentowicz: T. Polski; Sempoliński: Wielcy artyści (il.); Trzechlecie T.N. w Toruniu s. 43, 60; Scena pol. 1929 nr 11; Afisze, IS PAN; Album wycinków, SPATiF.

Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - SPATiF.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.