teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jerzy Roland

nie żyje
ur. 1900
zm. 1940-06-05, Muszyna

Biografia

ROLAND Jerzy, właśc. Konopka (ok. 1900-1940 Mu­szyna), aktor. Był synem ->Teodora R. i -> Heleny R., bratem -> Witolda R., mężem aktorki Anieli R., ojcem aktora Juliusza R. Studiował prawo w Paryżu, a na­stępnie pracował jako dziennikarz i urzędnik konsulatu pol. we Francji. W październiku 1929 zaczął występować w Warszawie w t. Morskie Oko. Pozostał w nim do 1931 prowadząc m.in. konferansjerkę. W sez. 1931/32 występował w t. Wesołe Oko, W 1932-39 w T. Narodo­wym i Nowym (1934-36 także na innych scenach TKKT). Grał m.in. Wacława ("Zemsta"), Stefka ("Stefek"), George'a ("Nasze miasto"), Rousseau ("Lato w Nohant"), Topolnickiego ("Klub kawalerów"). Był to, jak pisał A. Grzymała-Siedlecki, "w przeciwieństwie do ojca i brata talent refleksyjny, zapowiadał nie lada jaką przy­szłość w postaciach o skomplikowanej psychologii". Występował też w kilku filmach, pracował jako spiker w Polskim Radiu, pisał teksty kabaretowe. Pierwszą jego żoną była Alina z Welińskich, drugą aktorka Anie­la z Miszczyków. Aresztowany przez Niemców pod­czas próby przedostania się za granicę, popełnił samo­bójstwo w więzieniu.

Bibl.: Grzymała-Siedlecki: Świat aktorski; Lorentowicz: T. Polski; Sempoliński: Wielcy artyści; Afisze, MTWarszawa.

Ikon.: Fot. pryw. - IS PAN, zb .Z. Koczanowicza Warszawa.

Film.: 1936 - Bohaterowie Sybiru; 1937 - O czym marzą ko­biety; 1938 - Szczęśliwa trzynastka, Zapomniana melodia.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.