teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Aniela Roland-Konopka

nie żyje
ur. 1913-03-11, Warszawa
zm. 1983-02-20, Warszawa

Biografia

Aniela Rolandowa, właśc. Konopka, 2°v Dzwonkowska, z domu Miszczyk (11 III 1913 Warszawa - 20 II 1983 Warszawa), tancerka, aktorka. W 1930 ukończyła szkołę baletową przy T. Wielkim w Warszawie, w 1934 zdała aktorski egzamin ZASP. Początkowo wy­stępowała w warsz. t. rewiowych, np. Mor­skie Oko, Cyganeria, Banda, Wesoły Wieczór, Rex (1930-35), następnie w teatrach TKKT (Letnim, Narodowym, Polskim i Małym). Grała m. in. Ogórkównę ("Walący się dom" Morozowicz-Szczepkowskiej), Flecistkę ("Ob­rona Ksantypy" Morstina), Młodą damę ("Ko­leżanki" Krzywoszewskiego). W czasie okupa­cji niem. pracowała jako kelnerka, w 1945 występowała w t. frontowym II Armii Woj­ska Polskiego pod kier. Jerzego Waldena, z którym przybyła do Jeleniej Góry i następ­nie pozostała w zespole miejscowego Woj. T. Dolnośląskiego. Od 1948 grała na scenach warsz.: w T. Polskim (do 1958), Dramatycz­nym (sez. 1958/59), ponownie w T. Polskim (1959-61), T. Narodowym (1964-75). W okre­sie powojennym grała m. in. Klarę ("Zemsta" Fredry), Jagusię ("Lekarz mimo woli" Moliera), Sekretarkę ("Kuglarze" Skowrońskiego), Wik­torię ("Człowiek z budki suflera" Rittnera), Księżniczkę ("Mądremu biada" Gribojedowa), Starościnę ("Król i aktor" Brandstaettera). 1 I 76 przeszła na emeryturę.

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1982/83. Tom XXIV. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1987.

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.