teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Zygmunt Regro-Regirer

nie żyje
ur. 1896-01-13, Warszawa
zm. 1965-12-12, Piaseczno

Biografia

REGRO-REGIRER Zygmunt (13 I 1896 Warszawa - 12 XII 1965 Piaseczno), aktor, reżyser, dyr. teatru. Był synem Marka i Róży R. W 1916-20 studiował prawo i jednocześnie ukończył warsz. szkołę dramatyczną. Debiutował w sez. 1920/21 w T. Miejskim w Łodzi. W 1921-25 występował w T. Miejskim w Lublinie; uczył się jednocześnie reżyserii pod kier. A. Zelwero­wicza i K. Borowskiego, a w 1922 w Berlinie. Od 1923 reżyserował. W sez. 1925/26 występował w T. Semafor we Lwowie, w 1926-30 gościnnie, m.in. w operetce Wodewil w Warszawie, w T. Rozmaitości w Często­chowie, w T. Małym we Lwowie, w 1931-32 w warsz. T. Nowości (w 1932 objął kierownictwo tej sceny). Od 1934 do 1939 był dyr. i aktorem t. Wielka Rewia w Warszawie (być może z przerwami), w 1933 kierował t. rewiowym Alhambra. W sez. 1933/34 występował w Nowej Komedii, 1939 był w zespole kabaretu Ali Ba­ba. W 1939 w czasie oblężenia Warszawy uratował ze zbombardowanego i płonącego domu kasę aktorów warsz. T. Miejskich. W 1940-42 zorganizował w warsz. getcie dwa zespoły teatr. grające w języku polskim. Po wyzwoleniu był w 1945-49 aktorem i kierownikiem administracyjnym T. Syrena w Łodzi, 1951-52 inspek­torem w Artosie, 1952-54 występował w T. im. Osterwy w Lublinie, 1954-56 w Państwowym Przedsiębiorstwie Imprez Teatralnych w Warszawie, 1956-60 w Estradzie w Łodzi. W 1960 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Skolimowie. Grał także w filmach polskich. Był aktorem charakterystycznym. Występował w re­wiach, operetkach, komediach muzycznych. Grał m.in. Botkina ("Tamten"), Rebe Elie ("Bóg zemsty"), Prokuratora ("Rodzina"), Szaruckiego ("Majster i czeladnik"). Reżysero­wał takie sztuki jak: "Ponad śnieg", "Popas króla jegomości", "Gałganek", "Dzień bez kłamstwa".

Bibl.: Almanach 1965/66; Jewsiewicki: Materiały; Kaszyński: Teatr łódz.; Krasiński: Teatr Jaracza; Wielcy artyści; Teatr 1966 nr 5; Akta SPATiF nr 2228 i 731.

Ikon.: J. Żebrowski: Portret, rys. repr. Express wiecz. 1956 nr 216.

Film.: 1933 - Każdemu wolno kochać; 1935 - ABC miłości; 1936 - Pan Twardowski.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.