teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Marian Trojan

nie żyje
ur. 1906-12-14, Radostów
zm. 1967-03-08, Warszawa

Biografia

TROJAN Marian Tadeusz (14 XII 1906 Radostów k. Opatowa - 8 III 1967 Warszawa), aktor. Był synem Pawła T., kowala wiejskiego, i Franciszki z Wereszczyńskich, ojcem aktora Jerzego Trojana. Po ukończeniu gimn. w Opatowie, studiował na Uniw. Warsz.; w 1934 uzyskał stopień doktora filozofii w zakresie historii. Równocześnie kształcił się w Państw. Szkole Dram., przekształconej nast. w PIST, który ukończył w 1933. W sez. 1933/34 nie był zaangażowany, grał tylko dorywczo rolę kowala Grzegorza ("Kościuszko pod Racławicami") w warsz. T. Polskim. W sez. 1934/35 występował w T. Comoedia, w 1935-39 na scenach TKKT (1936-38 w T. Polskim i Małym, w sez. 1938/39 w Stołe­cznym T. Powszechnym). Równocześnie uczył hi­storii w gimnazjach warszawskich. Podczas II wojny świat. był kier. czytelni i brał udział w tajnym nauczaniu jako nauczyciel historii. Po powstaniu warsz. przebywał na wsi k. Piaseczna, a w 1945 wrócił do Warszawy i podjął pracę jako nauczyciel w Gimn. im. Batorego. W 1947 występował w roli Alfreda Doolittle ("Pigmalion") w warsz. T. Pow­szechnym. Później prowadził amat. zespoły teatr. w szkołach i był właścicielem sklepu z dziełami sztuki. Od 1 III 1952 do 1956 był zaangażowany w T. Ateneum, w 1957 występował w T. Polskim, a od 1958 do końca życia w T. Dramatycznym. Niekorzystne warunki zewnętrzne sprawiły, że grał niewielkie role charakterystyczne; w okresie mię­dzywojennym były wśród nich m.in. Trzmiel ("Suł­kowski"), Sługa księcia Kornwalii ("Król Lear"), a po II wojnie świat., m.in.: Wrona ("Zwycięstwo"), Eko­nom ("Zbiegowie"), Bujak ("Maturzyści"), Sierżant po­licji ("Wizyta starszej pani"), Pafnucy ("Wariat i za­konnica"), Chłop ("Indyk"), Blocher ("Fizycy"), Stary Wiarus ("Śmierć porucznika"), Członek Armii Zba­wienia ("Meteor"). Zajmował się także malarstwem, w 1964 w salach T. Dramatycznego odbyła się wystawa jego obrazów. Został zamordowany we własnym mieszkaniu podczas napadu rabunkowego.

Bibl.: Almanach 1966/67; T. Dramatyczny w Warszawie (il.); Koczanowicz s. 65; Lorentowicz: T. Polski; Wilski: Szkolnictwo; Kur. Pol. 1964 nr 272; Teatr 1967 nr 13; Programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.

Ikon.: J. Żebrowski: T. jako Miezzo Prevete (Neapol miasto milionerów), karyk., rys., repr. Express Wiecz. 1955 nr 269; Fot. - IS PAN, PWST Warszawa.

Film.: Fragm. kroniki film. z 1963, Arch. WFD.

Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.