teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jan Cybulski

nie żyje
ur. 1924-08-14, Będzin
zm. 1982-07-17, Wrocław

Biografia

Jan Cybulski (14 III 1924 Będzin - 17 VII 1982 Wrocław), aktor. Przed wojną ukończył prywatną szkołę rytmiki i plastyki. W 1945 należał do t. objazdowego z siedzibą w Katowicach. W sez, 1945/46 uzyskał prawo współpracy z T. Ziemi Opolskiej w Opolu, w sez. 1946/47 pracował w T. im. Wyspiańskiego w Katowicach, równocześnie był słuchaczem działającej przy tym t. Szkoły Dramatycznej, w sez. 1947/48 po jej likwidacji przeniósł się do szkoły teatr, w Krakowie, gdzie także występował w T. Dramatycznych (na scenie T. im. Słowackiego). W l. 1948-51 był aktorem T. Dramatycznych w Poznaniu i słuchaczem studia pod kier. Emila Chaberskiego. W l. 1951-53 grał w T. Ziemi Rzeszowskiej. 24 IX 53 zdał w Krakowie eksternistyczny egzamin aktorski i na sez. 1953/54 zaangażował się do T. Młodego Widza we Wrocławiu. W l. 1954-57 występował w T. Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, w sez. 1957/58 w T. im. Węgierki w Białymstoku, w sez. 1958/59 w Bałtyckim T. Dramatycznym w Koszalinie, w sez. 1959/60 w Objazdowym Dolnośląskim T. Powszechnym, w l. 1960-66 w T. Rozmaitości we Wrocławiu, 1966-70 w T. Polskim w Bydgoszczy, 1970-73 w T. im. Siemaszkowej w Rzeszowie, 1973-75 w T. Ziemi Opolskiej w Opolu, w sez. 1975/76 w T. im. Jaracza w Olsztynie, 1976-79 w Bałtyckim T. Dramatycznym w Koszalinie, w sez. 1979/80 w T. im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, w sez. 1980/81 w T. im. Osterwy w Gorzowie, w sez. 1981/82 w T. Dramatycznym w Legnicy. Grał m in. Puka ("Sen nocy letniej") i Chudogębę oraz Malwolia ("Wieczór Trzech Króli" Szekspira), Gustawa ("Śluby panieńskie") i Papkina ("Zemsta" Fredry), Fabia ("Księżniczka na opak wywrócona" Rymkiewicza).

Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1981/1982

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.