teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Rudolf Ratschka

nie żyje
ur. 1906-05-16, Lwów
zm. 1973-02-28, Warszawa

Biografia

RATSCHKA Rudolf Marian (16 V 1906 Lwów - 28 II 1973 Warszawa), aktor, reżyser, dyrektor teatru. Był synem Władysława Ratschki (zob. t. 1) i Heleny Sowińskiej (zob. t. 1), bratem Romana R., aktora T. Polskiego w Londynie. Ukończył gimn. i trzyletnią szkołę dram. we Lwowie. Działalność scen. rozpoczął w T. im. Słowackiego w Łucku (1925-27). Następnie grał w T. Miejskich we Lwo­wie (1927-33), w T. Ateneum w Warszawie (je­sienią 1933), w warsz. T. Polskim (1933-36) i w T. Buffo (sez. 1938/39). W okresie II wojny świat. nie występował. Wiosną i latem 1945 prowadził zorganizowany przez siebie T. Objazdowy z siedzi­bą w Krakowie, potem założył w Świdnicy półamat. T. Miejski i kierował nim do końca 1945. Od stycznia 1946 występował w Jeleniej Górze; w sez. 1947/48 był tam dyr. administracyjnym T. Miej­skiego. W sez. 1948/49 pracował jako inspicjent w T. Wojska Pol. w Łodzi, od 1 IX 1949 objął tę samą funkcję w T. Polskim w Warszawie i spra­wował ją do 31 VIII 1971. Grywał sporadycznie epizody, jak np. Dutczenko ("Pociąg pancerny"), Ko­zak ("Borys Sawinkow"), Inspicjent ("Wyzwolenie"), Kuran ("Król Lear"). W 1956 uzyskał uprawnienia re­żyserskie; w 1962 zrealizował w T. im. Mickiewicza w Częstochowie "Krotochwile miłosne"; stale współ­pracował z PR jako reżyser słuchowisk teatr.-muz., szczególną uwagę poświęcał starym śpiewogrom i wodewilom.

Bibl.: Almanach 1972/73; Krasiński: Teatr Jaracza; Lorentowicz: T. Polski; Mrozińska: Szkoła; T. w Jeleniej Górze 1945-65; Życie Warsz. 1973 nr 52; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN.

Ikon.: Fot. - IS PAN.

Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.