teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Janina Ratajska

nie żyje
ur. 1921-12-26, Poznań
zm. 1978-10-24, Warszawa

Biografia

RATAJSKA Janina Eleonora, zamężna Gardo (26 XII 1921 Poznań - 24 X 1978 Warszawa), aktorka. Była córką Leona R., werkmistrza, i Heleny z Drabętowiczów, żoną - Ryszarda Gardo. Wedle jej własnych informacji po zdaniu matury w Po­znaniu zaczęła występować tam w objazdowym T. Narodowym pod dyr. Z. Szczerbowskiego (wrzesień 1938-maj 1939), w lalkowym t. Błękitny Pajac (1938-39) i w T. Peryferyjnym pod kier. B. Ro­sińskiego (czerwiec-sierpień 1939). W czasie II woj­ny świat. pracowała najpierw jako kasjerka, potem jako robotnica, równocześnie uczyła się muzyki. W 1945-49 występowała w Poznaniu: w sez. 1945/46 w T. dla Młodzieży, 1946/47 w T. Nowym i po­łączonym z nim T. Komedia Muzyczna, 1947/48 w T. Polskim, a w 1948/49 w T. Aktora i Lalki. W 1949 zdała eksternistyczny egzamin aktorski. Na sez. 1949/50 zaangażowała się do Objazdowego T. Dramatycznego Domu Wojska Pol. w Warszawie. Następnie powróciła do Poznania i od września 1950 do końca życia była aktorką T. Polskiego. Grała takie role, jak: Panna Młoda ("Wesele"), Skierka ("Balladyna"), Zuzia ("Damy i huzary"), Aniela ("Śluby panieńskie"), Pastorowa Rose ("Fizycy"), Babcia ("Tan­go"), Matka chrzestna ("Nie-Boska komedia"). Ostatnią jej rolą była Modystka ("Poskromienie złośnicy").

Bibl: Almanach 1978/79; Głos Wielk. 1978 nr 245; Pam. Teatr. 1987 z. 1-2 s. 104; Akta (tu fot.), ZASP; Akta, T. Polski Poznań; Programy, IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.