teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Gustaw Rasiński

nie żyje
ur. 1878-09-09, Końskie
zm. 1958-07-29, Skolimów

Biografia

RASIŃSKI Gustaw (9 IX 1878 Końskie - 29 VII 1958 Skolimów), aktor, reżyser. Był mężem -> Leontyny Borkowskiej. W 1895 z lwow. zespołem amatorskim występował zapewne w Krynicy. W 1897-98 grał u J. Puchniewskiego w Częstochowie i Piotrkowie. W 1900-02 występował w T. Miejskim w Krakowie. 25 IX 1902 debiutował w roli Zbyszka ("Krzyżacy") w T. Miejskim we Lwowie i pozostał tu do 1939 (z przer­wami w 1908, gdy występował w objazdowym teatrze G. Zapolskiej, oraz w 1919-20, kiedy należał do zespołu T. Polskiego w Poznaniu). We Lwowie grał począt­kowo małe role, dopiero pod kier. reżyserów - R. Żelazowskiego i L. Wostrowskiego - rozwinął swój talent i objął role amantów bohaterskich, a później charakterystyczne. Od 1920 również reżyserował. We Lwowie występował jeszcze w sez. 1944/45, następnie przeniósł się do Szczecina. Tam należał w sez. 1946/47 do zespołu t. Komedii Muzycznej, a od 1947 wystę­pował w T. Polskim, gdzie 4 X 1947 obchodził jubi­leusz pięćdziesięciolecia pracy grając rolę Dulskiego ("Moralność pani Dulskiej"). Od 1956 przebywał w Schro­nisku Artystów Weteranów Scen Polskich w Skoli­mowie.

Wg H. Barwińskiego "obdarzony świetnymi warun­kami zewnętrznymi i łatwością przeobrażania się umiał wcielać się w coraz to inną postać". Grał takie role jak: Wituś ("Skiz"), Ares ("Noc listopadowa"), Urlopnik ("Sę­dziowie"), Wacław ("Zemsta"), Ludmir ("Pan Jowialski"), Nos ("Wesele"), Senator ("Dziady"), Hertmański ("Murzyn warszawski"), Bodzanta ("Wierna kochanka"). Opubli­kował fragmenty swych wspomnień ("Głos Szczeciński" 1956 nr 149, 154, 160, 173).

Bibl.: Almanach, Lwów 1911 (il.); Pajączkowski: Teatr lwow.; Warnecki; Zapolska: Listy; Kur. szcz. 1952 nr 198; Teatr 1958 nr 23 (H. Barwiński); Afisze, IS PAN.

Ikon.: J. Kuśmidrowicz: Portret, olej T. im. Słowackiego, Kraków; Fot. w rolach - IS PAN.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.