teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Henryk Halski

nie żyje
ur. 1897-12-14, Warszawa
zm. 1978-04-26, Skolimów

Biografia

HALSKI Henryk, właśc. H. Puchalski (14 XII 1897 Warszawa - 26 IV 1978 Skolimów k. War­szawy), aktor, śpiewak. Był synem Henryka Puchalskiego i Marianny z Baljasów. Po ukończeniu szkoły średniej uczył się śpiewu w szkole muzy­cznej. Występy rozpoczął w sez. 1922/23 w warsz. T. Nowości; nast. współpracował z warsz. kabare­tami: Qui Pro Quo (1923-24) i Wodewil (1924-25). W sez. 1925/26 był w zespole T. Polskiego w Katowicach, w sez. 1926/27 w zespole T. Wielkiego w Warszawie. W okresie 1927-39 występował na koncertach i nie był związany na stałe z żadną sceną, jedynie na sez. 1937/38 wrócił do opery warszawskiej. Lata okupacji niem. spędził w Lub­linie. W 1944 rozpoczął współpracę z PR w Lub­linie. W sez. 1945/46 kierował t. amat. kolejarzy w Katowicach, potem występował w T. Domu Ma­rynarza w Gdyni. W sez. 1946/47 był w zespole teatru w Jeleniej Górze. W 1947-49 nie był zwią­zany z żadnym zespołem zaw., współpracował z amat. ruchem świetlicowym. W sez. 1949/50 wy­stępował na scenie T. Wybrzeże w Gdańsku, 1950/51 był prawdopodobnie chórzystą w warsz. Filharmonii i w Operze. W sez. 1951/52 występował w T. Muzycznym w Łodzi, 1952/53 i 1953/54 w T. im. Jaracza w Olsztynie, 1954/55 w T. Dramatycznych w Szczecinie, 1955-57 w T. Dolnośląskim w Je­leniej Górze, w sez. 1957/58 w Bałtyckim T. Dra­matycznym w Koszalinie, 1958-64 ponownie w Jeleniej Górze, od sez. 1964/65 w T. Dramatycznym w Wałbrzychu do przejścia na emeryturę w 1970. Jubileusz czterdziestolecia pracy artyst. obchodził 22 V 1965. Grał role drugorzędne i epizodyczne, np. Perełkę ("Zemsta", 1949), Don Diega ("Cyd", 1958, 1961), Egeusza ("Sen nocy letniej", 1960), Jasmina ("Madame Sans Gene", 1960), Pana Orgona ("Igraszki trafu i miłości", 1961), Śmigalskiego ("Zemsta", 1964), Antoniego ("Niemcy", 1967).

Bibl.: Almanach 1977/78; 40 lat teatrów dramatycznych w Szczecinie, Szczecin 1985; Misiorny: Teatry Ziem Zachod­nich; Szczepkowska: 20 lat t. na Wybrzeżu; T. w Jeleniej Górze 1945-65; Kur. Warsz. 1937 nr 354, 1938 nr 71; Programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.

Ikon.: Fot. - ZASP.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.