teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Boris Kudlička

Nagrody

1.

nagroda:Warszawa - Nagroda im. Norwida za scenografię do "Don Giovanniego" Wolfganga Amadeusza Mozarta w Operze Narodowej w Warszawie
rok otrzymania:2003

2.

nagroda:Nagroda programu telewizyjnego "Pegaz" w dziedzinie teatru za scenografię do oper "Eugeniusz Oniegin" Piotra Czajkowskiego i "Don Giovanni" Wolfganga Amadeusza Mozarta w Operze Narodowej w Warszawie
rok otrzymania:2003

3.

nagroda:Warszawa - I Ogólnopolski Konkurs na teatralną inscenizację dawnych dzieł literatury europejskiej - nagroda za scenografię do przedstawienia "Ryszard II" Williama Shakespeare'a w Teatrze Narodowym w Warszawie
rok otrzymania:2006

4.

nagroda:Warszawa - Gwarancja Kultury 2015 w kategorii muzyka poważna za triumfalny debiut na deskach Metropolitan Opera w Nowym Jorku
rok otrzymania:2015

5.

nagroda:Warszawa - Nagroda im. C.K. Norwida w kategorii SZTUKI PLASTYCZNE za scenografie do oper "Powder Her Face" i "Salome"
rok otrzymania:2016

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.