teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Maciej Wierzbicki

aktor, Teatr Montownia Warszawa

Nagrody

1.

nagroda:Wrocław - XIX WROSTJA - nagroda "Uwaga-talent" ufundowana przez Dorotę Stalińską oraz nagroda telewizji regionalnej dla wykonawców przedstawienia "Zabawa" Sławomira Mrożka (także dla Adama Krawczuka i Rafała Rutkowskiego) w PWST w Warszawie
rok otrzymania:1995

2.

nagroda:Szczecin - XXXI OPRMF - Grand Prix oraz nagroda dziennikarzy dla "Zabawy" Sławomira Mrożka, przedstawienia dyplomowego PWST w "Warszawie (razem z Adamem Krawczukiem i Rafałem Rutkowskim)
rok otrzymania:1996

3.

nagroda:Warszawa - II OKNWPSW - wyróżnienie za role w przedstawieniu "Zabawa" Sławomira Mrożka zrealizowanym przez Grupę Aktorską PWST w Warszawie
rok otrzymania:1996

4.

nagroda:Wrocław - WROSTJA - Nagroda Publiczności im.Lidii Zamkow i Leszka Herdegena dla aktorów przedstawienia "Szelmostwa Skapena" Moliera w Teatrze Montownia w Warszawie
rok otrzymania:1997

5.

nagroda:Kłodzko - VII Zderzenie - nagroda publiczności i nagroda Tadeusza Nyczka dla przedstawienia "Szelmostwa Skapena" Moliera w Teatrze Montownia w Warszawie
rok otrzymania:1997

6.

nagroda:Szczecin - XXXII OPTMF "Kontrapunkt" - Wielka Nagroda Publiczności oraz nagroda Ministra Kultury i Sztuki dla Teatru Montownia za przedstawienie "Szelmostwa Skapena [?]" Moliera
rok otrzymania:1997

7.

nagroda:Warszawa - IX KTO - Duża Ogródkowa Nagroda Teatralna dla Teatru Montownia za przedstawienie "Po naszemu" Olgierda Świerzewskiego
rok otrzymania:2000

8.

nagroda:Łomża - XIII MF Teatrów w Walizce - nagroda dla przedstawienia "Zabawa" wg Mrożka (T.Montownia)
rok otrzymania:2000

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.