teatralna |  filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Stanisław Skolimowski

nie żyje
ur. 1895-07-20, Załuże pow. Ciechanów
zm. 1965-12-03, Łódź

Biografia

SKOLIMOWSKI Stanisław (20 VII 1895 Załuże pow. Ciechanów - 3 XII 1965 Łódź), aktor. Był synem Władysława i Wiktorii S. W 1910 rozpoczął pracę w jednej z łódz. fabryk. W 1924 debiutował w T. Popu­larnym w Łodzi i pozostał na tej scenie do 1929. 12 VII 1927 zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Później występował: w 1929-31 w T. Polskim w Katowicach, 1931-36 w T. Miejskich w Wilnie, 1936-39 w T. Miej­skim w Łodzi. W okresie okupacji niem. w 1939-42 był wywieziony do Niemiec; 1942-45 pracował w Ło­dzi jako robotnik. Od wiosny do września 1945 wystę­pował w T. Powszechnym w Łodzi, od października 1945 do 1949 w T. Województwa Kieleckiego (następ­nie w T. im. Żeromskiego) w Kielcach, w sez. 1949/50 w T. im. Węgierki w Białymstoku. Od maja 1950 do śmierci występował w T. Nowym w Łodzi. Grał naj­częściej role epizodyczne, takie jak: Pigwa ("Sen nocy letniej"), Tempus ("Akropolis"), Wrona ("Zwycięstwo"), Garnosz ("Horsztyński"), Piotr ("Święto Winkelrida"), Śle­py ("Opera za trzy grosze").

Bibl.: Almanach 1965/66; M. Czanerle: Teatr pokolenia, Łódź 1964; Kaszyński: Teatr łódz.; Sobański: Teatr pol. na Śląsku; Teatr 1966 nr 3; Afisze, IS PAN, MTWarszawa; Akta SPATiF nr 149.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Zdjęcia


Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.