teatralna | filmowa | telewizyjna | radiowa | zawodowa | nagrody | odznaczenia | multimedia

Jan Norwid

nie żyje
ur. 1900-10-25, Tarnów
zm. 1965-11-10, Kraków

Biografia

NORWID Jan, właśc. J. Kothszy, J. Kotschy (25 X 1900 Tarnów - 10 XI 1965 Kraków), aktor. Był sy­nem Ludwika Kothszy'ego i Matyldy z Łabuzińskich. Ukończył gimn. realne w Krakowie. W 1918-19 uczył się aktorstwa u F. Wysockiego we Lwowie i równocze­śnie pobierał lekcje śpiewu i choreografii. 15 V 1919 debiutował w T. Powszechnym w Krakowie. W sez. 1919/20 występował w krak. T. Nowości, w sez. 1920/21 w T. Powszechnym, w 1921-25 w T. Opery i Operetki, 1925-27 w Nowościach; w sez. 1928/29 występował w Sosnowcu. Następnie do wybuchu II wojny światowej należał do zespołów objazdowych. W 1939-45 był internowany w obozie na Węgrzech. Od 1945 do końca życia występował w T. im. Słowackiego w Kra­kowie, a w 1946-54 również na scenie Starego Teatru. W 1959 obchodził jubileusz czterdziestolecia pracy scenicznej. Grał role epizodyczne, charakterystyczne; ważniejsze: Admirał ("Żeglarz"), Śmigalski ("Zemsta"), Bryndas ("Krakowiacy i Górale"), Malarz ("Królowa przed­mieścia"). Jego pierwszą żoną była aktorka i suflerka scen krak. Maria Wnękówna.

Bibl.: Almanach 1965/66; Sto lat Starego Teatru w Krakowie; Teatr 1966 nr 3; Akta personalne,SPATiF, T. im. Słowackiego w Krakowie.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.